ผู้เยี่ยมชม
 192 คน ในวันนี้
 1746 คน ในสัปดาห์นี้
 1746 คน ในเดือนนี้
 22209 คน ในปีนี้
 451946 คนทั้งหมด
5 คน ออนไลน์
 
useronline 10 สมาชิกเยือนล่าสุด
ยังไม่มี สมาชิกมาเยือน
 

ประวัติความเป็นมาของชมรมฯ

PCT ย่อมาจาก Paphiopedilum Club of Thailand

จากรูป จะเห็นว่าโลโก้ประจำชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย คือ รูปรองเท้านารีสุขะกุล paphiopedilum
sukhakuliiหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ารองเท้านารีปีกแมลงปอ ถูกค้นพบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ต่อมาในปี ค.ศ.1965 สองนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันGustav Schoser  และ Karlheinz Senghas   ได้ตั้งชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ว่า p.sukhakulii โดยในการตั้งชื่อนี้ เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณประสาน สุขะกูล และ คุณประสงค์ สุขะกูล
สองพี่น้องเจ้าของสวนกล้วยไม้ " บางกระบือเนิร์สเซอรี่ "ในการค้นพบและตั้งชื่อรองเท้านารีชนิดนี้ จัดว่าเป็นการตั้ง
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ที่เป็นชื่อแบบไทยๆ นอกเหนือจากรองเท้านารีชนิดอื่นที่ค้นพบในประเทศไทยแต่เป็นชื่อทาง
พฤกษศาสตร์เป็นภาษาต่างประเทศ ทางชมรมรองเท้านารีฯจึงเห็นสมควรว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยและให้นำ
มาจัดทำเป็นโลโก้ประจำชมรมรองเท้านารีแห่งประเทศไทยครับส่วนของประวัติความเป็นมาของชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย มีดังนี้สืบเนื่องจากประมาณปีพ.ศ. 2529-2531
รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามส่งออกรองเท้านารีไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นของบรรดาผู้ส่งออก
และนักเล่นกล้วยไม้ทั้งหลาย เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ จึงมีการจัดประชุมเกี่ยวกับ ไซเตส (CITES) สัญญา ว่าด้วยการค้าพืช
และสัตว์ป่าระหว่างประเทศ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
ซึ่งทำให้ประเทศไทยเราตกเป็นเบี้ยล่างทางการค้าและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ไปช่วงนึงทีเดียว โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัด
ขึ้นที่กรมวิชาการเกษตรผลกระทบจากการรวมตัวกันได้กระทบไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จนท้ายที่สุด
ในปีพ.ศ.2537 ก็ได้รับอนุญาติให้จดทะเบียนเนิร์สเซอรี่เพื่อปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ที่มีไว้
ครอบครอง


ต่อมา ราวๆปี พ.ศ.2540 ต้มยำกุ้งหก เอ้ย....ไม่เกี่ยวกันครับ  ได้มีการนัดประชุมแบบเล็กๆที่บ้านคลองประปา ของคุณ
ทองหล่อ รักษ์ไพบูลย์สมบัติซึ่งดำรงตำแหน่งนายกฯสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ณ ตอนนั้น มีผู้ที่เข้าร่วมพูดคุย
ดังนี้คุณหลง(สมศักดิ์ รักษ์ไพบูลย์สมบัติ) คุณคีรีทร วสุวัตคุณหรั่ง(โอภาส แสงอ่อน) คุณอี๊ด(รังสรรค์ วีระพันธุ์) เนื้อหาที่
พูดคุยกันเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของหมู่นักเล่นกล้วยไม้ และ ชักชวนสมาชิกใหม่ๆให้หันมาเล่นเพิ่มเติม ก็มีบุคคลที่
เราๆ ท่านๆ พอจะรู้จักกันดีในปัจจุบันเช่น คุณเย็น แห่งสวนเย็นออร์คิด คุณดำรง หงษ์แสนยาธรรม คุณไกรฤทธ์ เวชวรุฒ
และคนอื่นๆ อีกรวมแล้วประมาณ20คน และได้ก่อตั้งชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้บริหาร
งานเป็นประธานชมรมฯคือคุณไกรฤทธิ์ รองประธานคือคุณโอภาสเลขาฯคือคุณหลง    เหรัญญิกคือคุณอี๊ด  และคณะ
กรรมการอีกจำนวนหนึ่งจวบจนวันเวลาผ่านมาเกือบ10ปีคุณไกรฤทธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกฯสมาคมพฤกษชาติแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณกิตติพันธ์ แสงประดับ ก็ได้เข้ามารับช่วงประธานชมรมรองเท้านารีฯสืบเนื่องอีกที

จนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็น คุณไกรสีห์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการชมรมฯ