ผู้เยี่ยมชม
 164 คน ในวันนี้
 1718 คน ในสัปดาห์นี้
 1718 คน ในเดือนนี้
 22181 คน ในปีนี้
 451918 คนทั้งหมด
3 คน ออนไลน์
 
useronline 10 สมาชิกเยือนล่าสุด
ยังไม่มี สมาชิกมาเยือน
 

กล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย

กล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย          

           กล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี เป็นกล้วยไม้ที่พบในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ทั่วโลกพบกล้วยไม้รองเท้านารีแล้ว 5 สกุล (Genus) รวม 137 ชนิด (species) ในประเทศไทย พบเพียงสกุลเดียวคือสกุล Paphiopedilum รวม 17 ชนิด จากทั่วโลกที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 70 ชนิด         กล้วยไม้รองเท้านารีสกุลเดียวกับของไทย ยังสามารถพบได้ที่ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ภูฐาน เนปาล พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะโซโลมอน วงการพฤกษศาสตร์ได้แบ่งวงศ์ย่อย กล้วยไม้รองเท้านารี เป็น 5 สกุล คือ Cypripedium, Paphiopedilum, Phragmipedium, Selenipedium และ Mexipedium สำหรับในประเทศไทยพบเพียงสกุลเดียว คือ เพฟิโอเพดิลัม (Paphiopedilum)    ที่ผ่านมาประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ดังต่อไปนี้  

           ภาคเหนือ ได้แก่ รองเท้านารีฝาหอย (Paph. bellatulum) รองเท้านารีดอยตุง (Paph. charlesworthii)    รองเท้านารีอินทนนท์(Paph. villosum)  รองเท้านารีอินซิกเน่  (Paph. insigne)    รองเท้านารีคางกบ   (Paph. callosum)  รองเท้านารีเชียงดาว (Paph. dianthum) รองเท้านารีสุขะกูลหรือปีกแมลงปอ  (Paph.  sukhakulii)       

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่     รองเท้านารีเหลืองเลย    (Paph hirsutissimum)       รองเท้านารีเหลืองอุดร (Paph. concolor)                    

             ภาคกลาง ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองปราจีน(Paph. concolor)      ภาคตะวันออก ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paph. concolor)  รองเท้านารีคางกบคอแดง  (Paph. appletonianum)  รองเท้านารีคางกบ (Paph.  callosum)  รองเท้านารีเกาะช้าง  (Paph.  parishii)     รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ หรือ เหลืองปราจีนด่านเจดีย์สามองค์  (Paph. concolorvar.striatum)  รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์    (Paph.barbigerum var.vejvarutianum)             

            ภาคใต้ ได้แก่ รองเท้านารีขาวสตูล   (Paph.  niveum)  รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paph. godefroyae)  รองเท้านารีขาวชุมพร (Paph. godefroyae)  รองเท้านารีเหลืองพังงา (Paph. godefroyae var. leucochilum)  รองเท้านารีเหลืองประจวบ (Paph. concolor var. longipetalum)  รองเท้านารีเหลืองกระบี่ (Paph. exul)  รองเท้านารีม่วงสงขลา (Paph. callosum var. sublaeve)  รองเท้านารีคางกบใต้ (Paph. callosum var. thailandense)  รองเท้านารีช่องอ่างทอง    (Paph. godefroyae var. ang-thong หรือ Paph. X ang-thong)  รองเท้านารีขาวพังงา  (Paph. thaianum)       

          สำหรับกล้วยไม้รองเท้านารี ที่พบในประเทศไทย พบว่ามีชื่อเรียกภาษาไทยแตกต่างหลากหลายตามแหล่งที่พบและตามสีของดอก เช่น รองเท้านารีดอกสีขาว พบครั้งแรกในปี พ.ศ.2411 ที่จังหวัดสตูล จึงเรียกว่า ขาวสตูล(Paph. niveum) และพบรองเท้านารีดอกสีเหลือง ครั้งแรกที่จังหวัดปราจีนบุรีจึงเรียกว่า เหลืองปราจีน (Paph. concolor) เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า รองเท้านารีของไทยบางชื่อก็มีชื่อวิทยาศาสตร์อันเดียวกัน ทั้งนี้พอจะสรุปได้ว่ามีประมาณ 29 ชื่อเรียกภาษาไทย 17 ชื่อวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ คือ  ประเภทแรกคือ กลุ่มที่มีกลีบดอกแผ่กว้าง ดอกมีลักษณะกลมหรือเกือบกลม สีพื้นดอกมักเป็นสีขาว ขาวครีม เหลืองอ่อน หรือเหลือง พบจุดประเล็กๆ สีเข้มกระจายบนพื้นดอก ใบสั้นและแผ่กว้างมีลายตารางหรือคล้ายหินอ่อน มีจำนวน 5 ชนิด และ 4 ชนิดย่อย(varieties) ได้แก่

-        รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paph. concolor)

-        รองเท้านารีเหลืองอุดร (Paph. concolor)

-        รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ หรือ เหลืองปราจีนด่านเจดีย์สามองค์ (Paph. concolor var. striatum)

-        รองเท้านารีเหลืองประจวบ (Paph. concolor var. longipetalum)

-        รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paph. godefroyae)

-        รองเท้านารีเหลืองพังงา (Paph. godefroyae var. leucochilum)

-        รองเท้านารีขาวชุมพร (Paph. godefroyae)

-        รองเท้านารีช่องอ่างทอง (Paph. godefroyae var. ang-thong หรือ Paph. x ang-thong)

-        รองเท้านารีขาวสตูล (Paph. niveum)

-        รองเท้านารีฝาหอย (Paph. bellatulum)

-        รองเท้านารีขาวพังงา (Paph. thaianum)


 

            

           ส่วนประเภทที่สอง มี 12 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มที่มีกลีบดอกแคบเรียวยาว บางชนิดพบจุดไฝสีดำ หรือ กลีบดอกบิดเป็นเกลียว มีความหลากหลายของสีสันรูปทรงของดอกมาก ใบยาวและแคบบางชนิดใบเขียวไม่มีลาย ได้แก่

-        รองเท้านารีเมืองกาญจน์หรือหนวดฤาษี (Paph. parishii)

-        รองเท้านารีเชียงดาว (Paph. dianthum)

-        รองเท้านารีอินซิกเน่ (Paph. insigne)

-        รองเท้านารีอินทนนท์ (Paph. villosum)

-        รองเท้านารีดอยตุง (Paph. charlesworthii)

-        รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์ (Paph. barbigerum var. vejvarutianum)

-        รองเท้านารีเหลืองกระบี่ (Paph. exul)

-        รองเท้านารีเหลืองเลย (Paph. hirsutissimum)

         ส่วนที่เหลือเป็นชนิดพบลายตารางหรือคล้ายหินอ่อน ได้แก่

-        รองเท้านารีคางกบคอแดง (Paph. appletonianum)

-        รองเท้านารีคางกบ (Paph. callosum)

-        รองเท้านารีม่วงสงขลา (Paph. callosum var. sublaeve)

-        รองเท้านารีคางกบใต้ (Paph. callosum var. thailandense)

-       รองเท้านารีเกาะช้าง (Paph. x siamensis) เป็นลูกผสมในธรรมชาติของรองเท้านารีคางกบและรองเท้านารีคางกบคอแดง

-        รองเท้านารีสุขะกูลปีกแมลงปอ (Paph. sukhakulii)

             

          สำหรับประเทศไทย พบกล้วยไม้รองเท้านารีหลายชนิดในบริเวณเทือกเขาสูง เช่น บริเวณดอยอินทนนท์ ภูหลวง ฯลฯ เช่น รองเท้านารีเหลืองเลย รองเท้านารีดอยตุง รองเท้านารีอินทนนท์ รองเท้านารีเมืองกาญจน์ ทั้งนี้ รองเท้านารีสองชนิดหลังไม้จะมีแหล่งกำเนิดอยู่บนภูเขาสูงในประเทศไทยตอนเหนือและภาคตะวันตกก็ตาม แต่กลับพบจุดแตกต่างที่สำคัญก็คือ มีการเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้ใหญ่ แทนที่จะพบบนพื้นดินหรือซอกหินเหมือนสายพันธุ์อื่นๆ              รองเท้านารีของไทยหลายชนิดที่เติบโตในสภาวะอากาศอบอุ่นถึงร้อน หรือตามหมู่เกาะในทะเล ทั้งด้านอ่าวไทยและแถบอันดามัน ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองปราจีน รองเท้านารีเหลืองตรัง รองเท้านารีขาวสตูล รองเท้านารีช่องอ่างทอง และรองเท้านารีเหลืองกระบี่